Voorsorteren op een veranderende markt

Aandacht voor innovatie en vakontwikkeling

Aandacht voor zelfstandigheid en marktgericht werken

De fotografie- en filmmarkt is in beweging. Foto’s en filmpjes worden in een ommezien gemaakt en online verspreid. Dit heeft een onmiskenbaar effect op de beide vakgebieden. Het vraagt om vernieuwing van het vak en herziening van businessmodellen. De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie vervult hierin een voortrekkersrol.

 

Zelfstandig kunnen ondernemen

De oorsprong van beeldcommunicatie is vaak een creatieve. Onze studenten zijn veelal ook creatieve geesten die zich het vak fotografie of film soms zelfs moeiteloos eigen kunnen maken. De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie vraagt nog meer van studenten; dat ze overwegen hoe ze zich in de markt positioneren, welke relatie ze met opdrachtgevers aangaan en welk verdienmodel past bij hetgeen ze ambiëren. Onze afgestudeerden zijn niet alleen in hun vakgebied – technisch en conceptueel – goed onderlegd, maar zijn ook klaargestoomd voor het werkveld en de markt.

  beleef fotovakschool header 

 

Hoe wij het beste uit studenten halen

Fotograaf: Berry Roest