Klachtenprocedure onderwijs, onderwijsuitvoering en faciliteiten

 

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met twee faculteiten: de Nederlandse Fotovakschool en de Dutch Filmers Academy. Hier wordt kwalitatief vakgericht fotografie- en filmonderwijs gegeven dat nauw aansluit op de (veranderende) arbeidsmarkt. Onderwijs dat studenten de ruimte geeft om talenten en creativiteit te ontwikkelen én dat hen bewust maakt van hetgeen nodig is om ondernemend, marktgericht en succesvol te zijn. Ondanks het feit dat de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie continu werkt aan het vasthouden en verbeteren van de kwaliteit van haar onderwijs, onderwijsuitvoering en faciliteiten, kan het gebeuren dat een student een probleem ervaart. Voor deze gevallen hanteert de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie onderstaande klachtenprocedure.

1. Het eerste aanspreekpunt is de betreffende docent of studiebegeleider. Met hem of haar kunnen de ervaren problemen worden besproken en kan er een passende oplossing worden gezocht.

2. Indien de student er niet uitkomt met de docent of studiebegeleider, kan een schriftelijke klacht worden ingediend via een klachtenformulier. Studenten kunnen hiervoor een bericht sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en ontvangen dan een klachtenformulier dat ingevuld kan worden teruggestuurd. Door de centrale klachtenregistratie kunnen deze signalen worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening te verbeteren. Wanneer de school de klacht heeft ontvangen, wordt binnen vijf dagen per mail een ontvangstbevestiging verzonden. Binnen vier weken wordt contact opgenomen met de betreffende student om de reactie van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie op de klacht te bespreken.

3. Als de indiener van de klacht zich niet kan vinden in de reactie van de school, kan hij of zij zich wenden tot de directie. Dit kan per post worden gemeld via:

Nederlandse Academie voor Beeldcreatie
t.a.v. De directie
Spoorstraat 27
7311 PE Apeldoorn

4. Wanneer de indiener van de klacht zich ook in de reactie van de directie niet kan vinden, bestaat er een tweede beroepsmogelijkheid bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Hiervoor is de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie aangesloten bij de NRTO. Kijk voor de contactgegevens en meer informatie op www.nrto.nl.