Tussen Art en Markt

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie
geeft excellent fotografie- en filmonderwijs 
dat nauw aansluit op de arbeidsmarkt.