Kleine klassen en 1 op 1 aandacht

Docenten in hun kracht zetten

Platte, transparante organisatie

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie zorgt voor een omgeving en klimaat dat studenten in staat stelt zich optimaal te ontwikkelen.

Ieder in z'n kracht 

 

Studenten die zich vrij genoeg voelen om kritiek te ontvangen en te geven: dat is ons streven. Wij ervaren dat de ontwikkeling van studenten en de creativiteit die zij durven te tonen, het best tot zijn recht komt in een veilige omgeving. Wij houden onze klassen klein, zorgen voor vaste gezichten en beperken uitval tot een minimum. Daarnaast zorgen we dat docenten de geestdrift voor het onderwijzen behouden en niet verliezen aan bureaucratie of regelgeving. Dat stelt hen in staat zich te focussen op hetgeen waar ze goed in zijn. En dat heeft weer effect op de ontwikkeling van onze studenten.

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is trots op de organisatiecultuur, de (onderwijs)structuur en methoden die we toepassen. We zetten onze mensen - studenten, docenten en medewerkers - in hun kracht. We bieden een omgeving met vrijheid, verantwoordelijkheid, zorg en kansen.

 

Wij houden onze klassen klein 

Gemiddeld hebben wij 15 studenten per klas in het eerste studiejaar. In de daaropvolgende studiejaren kan de klasgrootte variëren door studenten die doubleren of overstappen naar een andere studie. De maximale grootte van onze klassen is 17 studenten. Onze studenten ervaren deze kleine klassen als erg prettig. Er is veel persoonlijke aandacht voor de student.

Wij geven persoonlijke aandacht 

Vanwege de kleine klassen is er voor de student ruimte om tijdens de lessen persoonlijke aandacht en begeleiding te krijgen van de docent. Op het mbo heeft iedere klas bijvoorbeeld ook zijn eigen coach als het gaat om algemene studieloopbaanbegeleiding. De studenten treffen die coach in de eerste twee studiejaren 1 dagdeel per week gedurende het gehele schooljaar. Tijdens de lessen Coaching leren onze studenten hoe ze moeten studeren en plannen. Ook worden ze begeleid in het samenstellen van een portfolio, welke door de jaren heen verder wordt uitgebreid en geprofessionaliseerd. Voor kwesties die te maken hebben met de studieloopbaan kunnen onze studenten ook terecht bij hun coach. In het derde studiejaar heeft de student geen coach meer. Wel wordt de student dan tijdens de stageperiode begeleid door de stagebegeleider. Mocht het zo zijn dat een student persoonlijke problematiek heeft die invloed heeft op zijn of haar schoolprestaties, dan kan deze student doorverwezen worden naar de decaan.

Wij beperken lesuitval tot een minimum  

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie streeft ernaar lesuitval tot een minimum te beperken. Wanneer een docent is verhinderd door ziekte of onvoorziene omstandigheden dan wordt in de praktijk altijd gekeken naar een vervangend docent. De les gaat dan alsnog door. Hierdoor komen de studenten niet voor verrassingen te staan. Mocht een les onverhoopt toch uitvallen, dan wordt door ons naar een oplossing gezocht. Vaak kiezen we voor een opdracht die de student dan zelfstandig uitvoert. De geplande lesuren gaan op deze manier toch door. Bij onze deeltijdopleidingen wordt gekeken of de les op een later moment alsnog kan plaatsvinden. Hiervoor is ruimte in het lesprogramma.

 

 

 

Nederlandse FotovakschoolDutch Filmers Academy

Fotograaf Marlike Marks